หนังสือสัญญากู้ยืมเงินหรือเงินกู้นอกระบบตามกฏหมายใหม่ 2022/2565

หนังสือสัญญากู้ยืมเงินหรือเงินกู้นอกระบบตามกฏหมายใหม่ 2022/2565

เข้าใจสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ 2565 สบายใจ ไม่ต้องกังวล

แต่ละคนมีปัญหาทางการเงินไม่เหมือนกัน รวมถึงความสามารถในการขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินทั่วไปที่มีทั้งเงินกู้ส่วนบุคคลด้วยเหตุนี้บรรดาเงินกู้นอกระบบจึงยังเป็นช่องทางง่ายที่สุดสำหรับคนต้องการใช้เงินก้อนเอาไปทำสิ่งต่าง ๆ แต่อย่าลืมว่าหากเลือกเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา ก็ยังคงมีความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้จึงอยากอธิบายถึงสัญญาเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อัพเดทใหม่ล่าสุดปี 2565 ว่าเป็นอย่างไร เพื่อการทำหนังสือสัญญาเงินกู้ที่ถูกต้อง และไม่โดนเอาเปรียบ

สมัครเงินกู้และดูข้อมูลเพิ่มเติม >

สำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายใหม่ 2022 นี้ หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั่นคือ

  1. สัญญาเงินกู้ที่วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท

ในกรณีที่ลูกหนี้ต้องการกู้ยืมเงินด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท ตามกฎหมายระบุว่า ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือสัญญาเงินกู้ก็ได้ เพียงแค่บอกปากเปล่าก็สามารถกู้ยืมเงินได้ทันที ทั้งนี้กรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมคืนเงินก็สามารถไปฟ้องร้องเพื่อให้คืนเงินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นการผิดสัญญาที่ได้ระบุกันเอาไว้ แต่เพื่อความมั่นใจอยากแนะนำให้มีหลักฐานบางประการเพื่อยืนยัน เช่น ทำเป็นหนังสือเขียนข้อมูลหรือจำนวนเงินกู้ มีลายเซ็นเจ้าหนี้และลูกหนี้รับรอง, หลักฐานการแชทยืมเงิน หรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก็ได้ เพราะเมื่อถึงกรณีต้องฟ้องร้องจริง ๆ เจ้าหนี้จะได้เปรียบมากขึ้น

  1. สัญญาเงินกู้ที่วงเงินเกิน 2,000 บาท

ต่อมาเป็นเรื่องของเงินกู้ที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาท ตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องขึ้น หากวงเงินเกิน 2,000 บาท แต่ไม่ได้มีการทำหนังสือสัญญาเงินกู้ใด ๆ ก็อาจหมดสิทธิ์เรียกร้องการคืนเงินได้นั่นเอง

หากถามว่าการทำสัญญาเงินกู้จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มอะไรหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามความเหมาะสมก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินจากอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่เยอะมาก ๆ เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานโดยต้องเก็บทั้ง 2 ฝ่าย มีการเซ็นเอกสารต่อหน้าพยาน

แต่ถ้าหากไม่ถนัดในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะการทำสัญญาเงินกู้จริง ๆ แล้วให้เขียนลงในกระดาษโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา สถานที่ในการทำสัญญากู้ยืมเงินกู้รายเดือน, ชื่อผู้ให้ยืมเงินและชื่อผู้ยืมเงิน, จำนวนเงินทั้งหมดที่มีการกู้ยืม, ระยะเวลาการชำระคืน (ผ่อนเป็นงวด ๆ หรือจ่ายคืนทั้งหมดภายในวันเวลาใด), อัตราดอกเบี้ยต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดคือ ไม่เกิน 15% ต่อปี แต่ถ้าหากไม่ได้ระบุเอาไว้ให้ยึดหลัก 7.5% ต่อปี จบท้ายด้วยการลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่ายและพยาน

นี่คือเรื่องราวของสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ในปี 2565 ใครที่เป็นเจ้าหนี้ต้องการปล่อยเงินกู้ หากไม่อยากโดนเชิดเงินหนีแนะนำว่าควรทำหนังสือสัญญาเงินกู้เอาไว้ สบายใจสุด